Yayınlar

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim ve danışma kurulu üyelerinin sağlık ekonomisi alanındaki yayınları