Vizyon ve Amaçlar

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi Vizyon ve Amaçları:

Üniversitemiz vizyonu ve merkezimizin kuruluş felsefesi ışığında temel amaçlarımız:

 • Ulusal ve uluslararası boyutta sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, finansmanı, erişimi ve yönetimi konularında mevcut sistem, uygulama ve politikaları analiz etmek,
 • Sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta işbirliği ve görüş alışverişi sağlamak.
 • Sağlık ekonomisi ve politikası ile ilgili konularda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak.
 • Sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Sağlık alanında politika yapıcılar için yol gösterici bir kuruluş olmak.

Merkezimizin bu amaçlara ulaşmasında kullanılacak hedefleri ve faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ulusal ve uluslararası alanda sağlık ekonomisi ve politikasına ilişkin düzenli yayınlanacak durum değerlendirme raporları oluşturmak.
 • Sağlık alanında etki sahibi olan kişi kurum ve kuruluşlarla ilişki ağı oluşturmak ve katma değer yaratacak ortak projelere imza atmak.
 • Geniş katılımlı çalıştay, sempozyum, kurs, eğitim ve konferanslar gerçekleştirerek tanınırlığı ve etkililiği artırmak.
 • Sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında eğitim ve toplantılar düzenleyerek ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek.
 • Sağlık alanında veri toplamak, verileri analiz etmek ve alternatif politikalar önermek.
 • Merkez kapsamında yapılan çalışmaları basılı yayına çevirmek.
 • Merkeze ait süreli yayın çıkarmak ve bu yayının ilgili alan endekslerinde taranmasını sağlamak.
 • Araştırmacı, eğitimci ve öğrencilerin sağlık okur-yazarlığını artırmaya yönelik kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak.
 • Sağlık ekonomisi ve politikası alanında yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenleyerek kanıta dayalı bilimsel görüşler sunmak.

Ülkemiz tıp eğitimi ve sağlık hizmeti sunumunda uluslararası  prestije sahip  ‘Hacettepe’ markasını,  sağlık ekonomisi ve sağlık politikası konularında sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla temel bilgi kaynağı üreterek ulusal ve uluslararası yönlendirmeler yapabilen bir düzeye çıkarmak  vizyonumuzdur.