HÜ-SESPAM

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hacettepe Üniversitesi bilim, teknoloji, görsel ve işitsel sanat alanlarında yürüttüğü araştırmalar ve verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Üniversitemizin temel hedefleri arasında; eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek, araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırmayı teşvik etmek, kurum içi ve dışı politikalarını oluşturmak ve uygulamak ve üniversitenin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana tıp eğitiminde lider ve sağlık araştırmalarında uluslararası alanda ülkemizin en saygın kuruluşlarından biridir. Üniversitemiz sağlık konusunda Türkiye’nin en önde gelen kurumları arasında yer aldığından, sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında da ciddi söz sahibi olması gerektiği aşikârdır.  Bu nedenle Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi çeşitli birimlerin katkısıyla kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama merkezinin önemi büyüktür.

Üniversitemizin temel amaçları arasında yer alan araştırma ve kurum içi ve dışı politika yapıcılığı vurgusu bu merkezin temel kuruluş amaçları arasında da yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi, hem ulusal hem de uluslararası sağlık politika yapıcılarına yol gösteren, sağlık reformlarının tartışıldığı bilimsel toplantı, kongre ve çalıştaylar gibi platformlar yaratan, ülke ve bölge düzeyinde sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi konularında araştırmalar yürüten, bir merkezdir.

Merkezin amaçları arasında,  sağlık politikaları konusunda; yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmak yer almaktadır. Merkezimizin ulusal sağlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve özellikle 2003 yılından bu yana yaşamakta olduğumuz çeşitli sağlık reformlarının etkilerinin analiz edilmesinde önemli rol oynaması gerekmektedir.