Seminer ve Çalıştaylar

Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim ve danışma kurulu üyelerinin sağlık ekonomisi alanındaki sunumları

"The Impact of Syrian Refugees on Mortality Rates in Turkey", ODTÜ İktisat Bölümü, Mayıs 2018 (Berna Tuncay, Murat Kırdar, Aysun Aygün)

"Suriye'den Göç Eden Nüfusun Türk Sağlık Sistemi Üzerine Etkisi", Kasım 2017, Hacettepe Üniversitesi (İlhan Can Özen)

"Why History Matters:Comparing Public Health Systems&Reforms and Outputs of Developing Countries in the Post 1980 Period", Kadir Has Global Health Seminar, October,2017 (İlhan Can Özen)

"The Syrian Refugees in Turkey: Taking the Health Effect Angle" , Harvard Seminar, September,2017 (İlhan Can Özen)

"Convergence in the Output & Efficiency of Health Systems:Is It Regional or Global?", Developments in Economic Theory and Policy Conference, Haziran 2017 (İlhan Can Özen)

“Investigating a Social Phenomenon: Equity in Health Care Utilization: The Case of Turkey”, 29th International Academic Conference, Haziran 2017 (Selcen Öztürk)

"Sağlık Hizmetleri Kullanımında Hakkaniyet, Türkiye Örneği", Anadolu International Conference in Economics, Mayıs 2017 (Dilek Başar)