Üniversitemiz

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü, 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulmuştur. Kürsüden hastane tüzel yapısına geçiş süreci üç yıl sürmüş ve 1957 yılında Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olmuştur.  1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir.

 Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun'la Hacettepe Üniversitesi hâline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte hâline getirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi, 1982 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında:

  1. 14 Fakülte: Diş Hekimliği – Eczacılık – Hemşirelik – Sağlık Bilimleri – Tıp – Edebiyat – Eğitim – Fen – Güzel Sanatlar – Hukuk – İktisadi ve İdari Bilimler – İletişim – Mühendislik – Spor Bilimleri,
  2. 14 Enstitü:  Çocuk Sağlığı – Halk Sağlığı – Kanser – Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri – Sağlık Bilimleri – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -  Bilişim – Eğitim Bilimleri – Fen Bilimleri – Güzel Sanatlar – Nüfus Etütleri – Nükleer Bilimler – Sosyal Bilimler  – Türkiyat Araştırmaları Enstitüleri,
  3. Konservatuar
  4. 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu
  5. 105 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları Sıhhiye, Beytepe,  Beşevler, Polatlı ve Sincan olmak üzere 5 yerleşkede bulunmaktadır. Ana yerleşkelerden şehir merkezinde olan Sıhhiye Yerleşkesi 210.238 m2 lik, Beytepe Yerleşkesi ise 5.877.628 m2 lik alan üzerinde kurulmuştur. Toplam öğrenci sayısı 48610, akademik personel sayısı 3659, toplam idari personel sayısı ise 5460 dır.

50. Kuruluş yıl dönümünü idrak eden üniversitemiz ülkemizin en prestijli kurumlarından biri olarak ‘daha ileriye en iyiye’ ülküsüyle   bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

 Hacettepe Üniversitesinin misyonu, araştırma öncelikli bir üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. vizyonumuz  ilham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır. Temel değerlerimiz   şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir üniversitedir.  

Hacettepe Üniversitesi 2016-2017 yılları ‘web of science’  taramalarına göre bilimsel çalışmalar açısından ülkemizde birinci sıradadır.